Intranet Nedir? | Ne İşe Yarar? | Kullanım Alanları

Intranet Nedir? | Ne İşe Yarar? | Kullanım Alanları

İntranet Nedir?

İntranet; bir kurum içinde haberleşmeyi ve kurum içi iletişimi sağlayan, kurumlara özel oluşturulan web sitesi ağıdır. Bu sistemler kurulduğu kuruluş içinde bulunan bilgisayar ve yerel geniş ağların birbirine bağlanmasını sağlar. İntranet sistemi TCP/IP tabanlıdır ve kurumda yer alan cihazları Lan, WAN ağları ile birbirine bağlama görevi görür.

İntranet kelimesinin Türkçe karşılığı kurum içi ağ ya da dahili ağ olarak kullanılır. Bu sistem ile internet bağlantısı olmasa da kurumda bulunan cihazlar arasında iletişim ve veri alışverişi sağlanabilir. Bu sistemi üniversiteler, hastaneler, işletmeler kullanabilir. Temel amaç kurum içinde bilgi alışverişini sağlayabilecek bir sistem kurmaktır.

Bir kurumdaki intranet sistemi belirli bir yerel ağ ile sınırlandırılabilir. Bunun yanında bazı sistemler de internet üzerinde çok daha uzak bir konuma erişebilirler. Yerel intranetler sadece ağ içinden erişime açık olduğu için güvenli sistemlerdir. Geniş bir alan ağı üzerinden erişebilmeniz için giriş kimlik bilgilerine ihtiyacınız olabilir. İntranetler güvenlik önlemleri alındıktan sonra internet bağlantısı sağlanabilir.

İntranet Ne İşe Yarar?

Bu sistem kurum içi bir bilgi sistemidir. İntranet sayesinde kurumdaki çalışanlar arasında iletişim ve iş birliği sağlanabilir. Bunu intranet ara yüzü sayesinde sağlayabilirsiniz. Ara yüz sayesinde kurum ile görev yapan personeller arasında erişim sağlanır.  Böylece daha profesyonel bir çalışma ortamı oluşturulabilir.

İntranet sisteminin ne işe yaradığını birkaç küçük detayla daha net açıklayalım;

 • Kurum içinde bilgi alışverişi daha güvenli olur. Yani kurumunuza ait bilgilerin başkasının eline geçmesine engel olabilirsiniz.
 • Muhasebe işlemlerini bu sistem üzerinden aktarabilirsiniz.
 • İnsan kaynakları departmanı daha nitelikli çalışabilir.
 • Üretim ve otomasyon yazılımlarını sistemlerinize entegre edebilirsiniz.
 • Kurumunuzda görev yapan çalışanların sosyalleşmesini sağlayabilir ve iş birliğini geliştirebilirsiniz.
 • Uzaktan erişim sağlayarak iş akışının doğru ilerleyip ilerlemediğini takip edebilir ve takip edilmesini sağlayabilirsiniz.
 • Firmanızla ilgili verileri veri tabanınızda güvenle tutabilir ve gerekli belge dağıtımlarını tek tıkla yapabilirsiniz.
 • Kendi sisteminizi istediğiniz zaman deneyebilirsiniz.
 • Çalışma grupları oluşturarak personellerinizin verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz.
 • İşe yeni başlayan personellerinizin oryantasyon sürecinin kısalmasını ve verimli geçmesini sağlayabilirsiniz.
 • Tedarik, stok ve dağıtım konusunda profesyonel bir kontrol sistemi kurabilirsiniz.

Özel web ağı olarak da tanımlayabileceğiniz intranet; farklı coğrafyalarda bulunan kurum çalışanlarınızın tek bir ağ üzerinden kesintisiz doğru ve kesin bilgiye erişmesini sağlayabilirsiniz.  Ayrıca veri tabanınızdaki bilgilere hemen erişebilir ve birçok konuda anlık raporlar alabilirsiniz.

Bu sistem bilgi ve araç sağlayacak ara yüze, iş takvimine, proje zaman çizelgelerine, görev listelerine, gizli dosyalara ve personeller arası iletişim için mesajlaşma araçlarına sahip olabilir. Ayrıca bazı bilgilere sadece yetkilendirilen personellerin ulaşmasını da sağlayabilirsiniz.

İntranet sisteminin en önemli faydalarından biri de kurum personelleriniz arasında e posta kullanımını en aza indirmesidir. Bu sistem sayesinde tek bir alanda tek bir dosya ile rahatça çalışabilirsiniz. Kısaca bilgiyi tek bir merkezden yönetebilirsiniz. Şuan ülkemizde kullanılan en büyük intranet ağı Polnet adıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.

İntranet Neleri Barındırır?

İntranetin bir kurum için temel amacının iletişim olduğunu ve kullanıldığı kuruma birçok fayda sağladığını buraya kadar anlattık. Şimdi bir intranet sisteminin neleri barındırabileceğini anlatalım;

 • Kuruma ait veriler
 • Adres ve telefon rehberleri
 • Pazarlama dağıtım, rakip ve pazara ait detaylı bilgi ve grafikler
 • Kurumunuza ait açıklama ve yayınlar
 • Yazılım ve donanma ait bilgiler
 • Dahili boş kadro bilgisi
 • Tartışma forumu
 • Belge dağıtım ve paylaşımı
 • İnsan kaynakları
 • Eğitim ve oryantasyon süreci
 • Çeşitli çalışma grupları
 • Ortak iş programları
 • Üretim süreci
 • Yeni belgeleme sistemleri
 • Tedarikçilere ait bilgiler ve tedarikçi ilişkileri
 • Sanal alışveriş
 • Servis ve destek
 • Kurum personelleri arasında telekonferans gibi özellikler sağlar.

İntranet ile şirketinizin daha kurumsal hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Çalışanlarınızın daha verimli olabilmesi ve çalışmalarınızın daha sistemli ve profesyonel hale gelmesi adına şirketlere etkili çözümler sunmaktadır.

İntranetin Avantajları Nelerdir?

İntranet; internet kaynaklarının kullanılmasıyla şirket içinde her personele bilgi kaynaklarının dağıtılması için oluşturulmuş bir ağdır. E posta uygulamalarının iş yaşamında başarılı olması İntranetin ortaya çıkmasına ilham verdi.

İntranet kullanımının avantajlarını sizler için sıralayalım;

 • İşletmeler için maliyet en önemli konudur. İntranet ile bilgi akışını kolaylaştırabilir; bilgi iletişiminde zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlayabilirsiniz.
 • Günümüzde tüm sektörlerde ve şirketlerde değişimler ışık hızıyla gerçekleşiyor. Bu yüzden firmanızda görev yapan personeller, müşterileriniz ve satıcılarınız; kısacası şirketinizle ilişki içinde olan tüm paydaşlara gelişmeler hızlı şekilde yayılabilir.
 • Günümüzde iş dünyasında personeller ofisten uzak çalışabilmektedir. Ayrıca firma ihtiyaçları için mobil kullanım oranı da çok yüksektir. Personellerinizin ofisinizle iletişime geçmesi için ekonomik bir iletişim aracı olarak İntranet kullanılabilir.
 • Günümüzde müşteri desteği firmaların pazarlama stratejilerini belirlemesinde temel unsur haline geldi.  Müşterileriniz İntranet ile müşteri destek departmanıyla direkt olarak iletişime geçerse daha profesyonel bir destek sağlanabilir ve şikayetler kolayca çözülebilir. Profesyonel ve kurumsal müşteri desteği için İntranet çok önemlidir.
 • Farklı konumlardaki çalışanlar soru sorabilir, tartışmalara katılabilir, şirketin büyük sorunları hakkında fikirlerini belirtebilir. Yani firmanızda şeffaf ve özgür düşünce belirtme ortamı oluşturabilirsiniz.
 • Yöneticilerin görevlerini daha verimli şekilde yapmasını sağlar. Şirketinizin yönetim kademesi daha profesyonel çalışabilir.
 • Sadece ihtiyaç duyulan bilgi akışı sağlar. Bilginin gecikmesine dayalı şirketinizin işinin aksaması gibi sorunlar yaşanmaz.
 • Çalışanlar firmanız hakkında bir bilgiye ulaşamadığını iddia edemez.  Bilgi talebi sık ve ayrıntılı olduğu için herkes sorumluluklarını yerine getirecekleri bilgilere ulaşabilir.

İntranet Dezavantajları Nelerdir?

İntranet,  kurumlar için çok verimli bir iletişim sistemidir. Ancak her sistemde olduğu gibi İntranet sisteminin de bazı aksaklıkları vardır.

İntranet sisteminin dezavantajlarını da sıralayalım;

 • İntranet sisteminin en göze çarpan dezavantajları arasında kurumsal bilgi kaynağına yönelik güvenlik ihtimalidir.  Bu sistemde kurumsal bilgi kaynağı gizliliğini yitirebilir ve yetkisiz değişiklikler yapılabilir.  Bu konuda önlemler alınsa da İntranet teknolojisi hala güvenlik ve bilgi gizliliği açısından riskli görülmektedir.
 • İntranet sistemine geçmeyi planlayan firmalar kurum içi çalışma kültürünü değiştirmelidir.   Özellikle üst yönetim kademesi tüm yazışma ve bilgilerin ele alınma şeklini değiştirmelidir.  Bunun için firmada işler bir süre aksayabilir. Geçiş döneminde oryantasyon için geçiş süreci çok iyi planlanmalıdır.
 • İntranet sisteminde genelde e postalar sekreter ya da asistan tarafından asılmaktadır.   Yetki şifreleri bu kişiler tarafından bilinirse kötü niyetli sekreter ve danışmanlar yönetici ve firma için risk oluşturabilir.
 • İntranet sistemi düşük maliyetli bir iletişim aracıdır. Buradaki sorgu ve posta sayısı çok yüksek olabilir. Bu yüzden cevap verme hızı yüksek olmalıdır. Taleplere hızlı yanıt verilmediğinde bir kaos ortaya çıkar ve sipariş zinciri sekteye uğrayabilir.
 • İntranet, çalışanların dijital ortamda iletişimini ve sosyalleşmesini kolaylaştıran bir uygulamadır. Ancak bu tarz sistemler çalışanlar arasında yüz yüze etkileşimi azaltabilir. Bu da kuruma karşı olumlu bağlılık geliştirmeyi ve görevi özümsemeyi zorlaştırabilir.

 

İntranet; geniş bir coğrafyaya dağılmış şube ve projelere sahip olan işletmeler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. İntranetin ilerleyen yıllarda internetin en önemli uygulamalarından biri olacağı hakim bir görüştür. Ancak güvenilirlik ve güvenlik riskleri için daha nitelikli çalışmalar yapılmalıdır.

Web Yazılım

Web Yazılım

Kurumsal ve bireysel ihtiyaçlara yönelik web yazılım projeleri geliştiriyoruz. Hayalinizdeki projeleri dijital dünyaya taşıyacak yazılım ve kodlama çalışmalarını hayata geçiriyoruz.  Öncelikle web yazılım ve mobil uygulama yazılımı alanında taleplerinizi dinlenir.  Ekibimiz tarafından taleplerinize yönelik projelendirme yapılır.

Web tasarım ve kodlama çalışmaları sonrasında projeniz sunulur. İstediğiniz revizeler sonrasında web yazılım projelerinizin son hali teslim edilir. Web yazılım hizmeti sonrası destek konusunda da Kumsal Ajans güvencesi devam eder.

Ürününüz veya hizmetiniz için en iyisini birlikte yapalım.

Uzmanlığımızı ve yeteneğimizi, ürün ve hizmetleriniz ile birleştirelim.
FORMU DOLDURUN SİZİ ARAYALIM
Biz Sizi Arayalım