İş Süreç Yönetimi Nedir ve İş Süreç Yönetimi Yazılımının Sunduğu Kolaylıklar Nelerdir?

İş Süreç Yönetimi Nedir ve İş Süreç Yönetimi Yazılımının Sunduğu Kolaylıklar Nelerdir?

İş süreci, işle ilgili alandaki belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için yapılan birbiriyle bağlantılı etkinlikler dizisidir. İş süreç yönetimi (business process management-bpm) ise şirketin iş süreçlerinin daha verimli, daha etkili ve her bakımdan daha yeterli halde olması için yapılan çalışmaları ifade eder.

İş süreçlerinin uygun  tekniklerle yapılması, iş süreçlerinin arasındaki bağlantının yakalanması, çıkabilecek sorunların tespit edilmesi, sorunlar üzerinde durularak bunları düzeltmek için gereken değişiklerin yapılması ve bunların hepsinin doğru yöntemlerle yapılıp belgelenmesi iş süreç yönetimidir. İnsanların yapabileceği hataları azaltmak iş süreç yönetiminin amaçlarındandır. İş yapanlar arasındaki ilişkinin belirli kurallarla yapılması, yapılan her işin düzenli kaydının tutulması iş süreç yönteminin çalışmalarındandır.

İş süreç yönetimi yazılımının faydaları nelerdir?

  • İş süreç yönetimi sayesinde yapılan analizler sonucu  maliyetler düşer ve kalite artar.
  • İş gücü gereksinimi azalacağı için daha düşük maliyetlere ve bunun sonucunda da daha az zaman harcanmasına gerek olacaktır.
  • İş süreç yönetimi uygulandığında herkese aynı hizmet sunulacağı ve bu hizmetler daha hızlı bir şekilde sunulacağı için hizmetin kalitesi artar.
    İşler belli bir sürece uygun gideceği için sırasına uygun bir şekilde yapılır.
  • Yapılan işler bir bütün halde gözükmesi için süreçlerin iş akış şemaları oluşturulur.
  • Hangi iş, kim tarafından, ne zaman yapıldığı belirleneceği için süreçler net bir şekilde takibe alınır.
Web Yazılım

Web Yazılım

Hayalini kurduğunuz ve hayata geçirmek istediğiniz web yazılım projelerinizi gerçekleştiriyoruz.

Projelerinizin hayat bulması için, "bir iş yazılım/kodlama ile yapılabiliyorsa biz o işi yaparız." prensibini benimsedik.

Web ve mobil uygulama yazılımı projelerinizi dinleyelim, projelendirelim, yapalım ve teslim edelim. Sonrasında ise destek verelim.

Ürününüz veya hizmetiniz için en iyisini birlikte yapalım.

Uzmanlığımızı ve yeteneğimizi, ürün ve hizmetleriniz ile birleştirelim.