B2B Entegrasyon ve B2C Entegrasyon Arasındaki Fark Nedir?

B2B Entegrasyon ve B2C Entegrasyon Arasındaki Fark Nedir?

B2B Entegrasyon ve B2C Entegrasyon Farkı Nelerdir?

İnsanlık tarihi kadar eski konulardan olan Ticaret, zaman içerisinde gelişmekle beraber kendi dilini de oluşturdu. Günümüzde artık ticaretle uğraşan firmalar faaliyet türlerine göre farklı dallarda kategorileştirilmektedir. Bu hususlarda ilk akla gelen ve en temel farklılık B2B ve B2C kavramlarıdır.B2B ve B2C arasındaki en belirgin fark,B2B’de yapılan alışveriş hizmet veya ürünlerini diğer firmalara sunan işletmeler giriyor. Buna diğer firmaların iş veya üretim için ihtiyacı oldukları hizmetlerin gösterilmesi veya hammadde ürün atışları örnek olarak gösterilebilir. Diğer yandan B2C diye isimlendirilen kavrama göre ise söz konusu kitle tamamıyla son kullanıcılardan diğer bir deyişler kurumlardan veya firmalardan değil son kullanıcılardan yani tüketicilerden oluşuyor.

Bu noktada önem arz eden husus satıcı bakımından bu iki hedef kitleye yapılan satışın avantajları ve dezavantajları noktasındadır. Bu konuyu birkaç noktada açıklamak gerekir ise:

Müşteri İlişkileri 

B2C ticarette kitle iletişim araçları ile ciddi büyüklükte tüketici gruplarına ulaşılabiliyorken B2B ticarette ise satıcı ve alıcı arasındaki etkileşim biraz daha dar bir pazarlama sürecini kapsamaktadır.Bu konuda çoğunlukla firma satış temsilcileri ve firma pazarlamacıları potansiyel müşteri olarak nitelendirilebilecek kurum ve işletmeleri ziyaret etmektedir. Bununla birlikte her iki hedef kitleye de internet teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması sebebiyle online reklam yoluyla ulaşabilmek mümkündür.

Müşteri Sadakati

B2B ticarette müşteride sadakat oluşturabilmek B2C ticaret ile kıyaslandığında çok daha kolay olabilir. Şu sebeple ki toplumun bir ferdi konumunda olan bireysel bir tüketicinin daha iyi bir teklifle karşı karşıya kalması durumunda sürekli olarak takip ettiği firmayı değiştirmesi daha kolay olabilmektedir. Ancak müşteri niteliğinde bulunan firmalar genellilkle uzun vadeli alışverişler yaptıkları için satıcı ile müşteri firma arasındaki güven bağı daha fazla önem kazanıyor. Firmaların alışveriş yaptığı firmalardan veya kurumlardan vazgeçmesi ise daha ciddi bir mesele olduğu için daha zordur.

Satın Alma Kararları 

B2C satın alımlarında çoğunlukla duygusal etkenler rol oynarken B2B alım kararlarında firma çıkarları daha fazla ön planda olmaktadır.B2B müşterileri daha yoğun bir süreçle alışveriş yapmaktayken B2C alışverişlerde ise çoğunlukla anlık kararlar önemli rol oynuyor.

İletişim Kanalları 

B2B satın alımları ve alışverişleri için gözden geçirme ve satın alma süreci B2C satın alımlardan daha uzun ve karmaşık olabilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki B2B alışveriş sürecinde hedef kitleye ulaşmak daha kolay olabilmektedir. Buna karşın B2C ticarette kullanıcılar büyük çoğunlukta insani iletişimden ziyade alım satım sürecinin sorunsuz ve hızlı olmasını önemsemektedir.

Web Yazılım

Web Yazılım

Hayalini kurduğunuz ve hayata geçirmek istediğiniz web yazılım projelerinizi gerçekleştiriyoruz.

Projelerinizin hayat bulması için, "bir iş yazılım/kodlama ile yapılabiliyorsa biz o işi yaparız." prensibini benimsedik.

Web ve mobil uygulama yazılımı projelerinizi dinleyelim, projelendirelim, yapalım ve teslim edelim. Sonrasında ise destek verelim.

Ürününüz veya hizmetiniz için en iyisini birlikte yapalım.

Uzmanlığımızı ve yeteneğimizi, ürün ve hizmetleriniz ile birleştirelim.